Игри
Игрите са най-добрата възможност за децата, да направят първите си крачки към успеха в училище и да развият своите качества.
Образование
Допълнителни образователни дейности – английски език, плуване, детски футбол, художествена гимнастика, модерни танци, народни танци, приложно изкуство.
Обучение
Използване на интерактивни форми и методи във възпитателно образователния процес.

Важно

Вътрешни правила за дейността на детска градина №57 „Хосе Марти“ в инзвънредна епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19

Прочетете правилата: ТУК

Изтеглете декларация родител: ТУК

Важно

Във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-10327/ 12.05.2020 г., Ви уведомявам, че относно предстоящата отмяна на извънредното положение е необходимо Министерството на образованието и науката да проучи нагласите на учителите в детските градини, както и на родителите на деца, записани за предучилищно образование относно техните очаквания и потребности за възстановяване на работата на детските градини.
Въпросниците ще бъдат отворени за отговори до 18.05.2020 г. Попълването им е напълно доброволно.

Въпросник за учител в детска градина: ТУК

Въпросник за родител: ТУК

Информация за  записване на класираните деца на 18.05.2020 год.

Записването на класираните  деца от първо класиране ще се извършва от 8.30 ч. до 14.00 ч. . Влизането в сградата на детското заведение ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

18.05.2020 год. – 29.05.2020 год.

За допълнителна информация тел. 02 8253820; 02 8253785

Директор: Емилия Караиванова

Извънредна информация относно посещенията на децата в детската градина 16.03.2020

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

· Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

· Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

· Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

· Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

· Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

· Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

· Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

· Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Плащане на такси

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и създаване на условия за опазване живота и здравето на всички, Ви уведомяваме, че в ДГ №57 „Хосе Марти“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път.

Реквизитите за плащането са:

Банкова сметка:

 • IBAN: BG58SOMB91303143378500,
 • BIC: SOMBBGSF
 • Общинска банка АД
 • ДГ №57 „Хосе Марти”, гр.София, Булстат: 000666486

Платежният документ трябва да съдържа: ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО, ГРУПА И МЕСЕЦ, ЗА КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ТАКСАТА. Родителите е необходимо стриктно да изписват и превеждат сумата към детското заведение, за да не се получава надплатена сума или по-малко платена.

Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu

 • За контакт: тел.:0889310085 или cdg57@abv.bg

Срокът за заплащане на таксите е удължен до нормализиране на обстановката в страната.

Извиняването на отсъствията на децата по време на извънредното положение ще става служебно! Не е необходимо да идвате до детската градина, за да подавате заявление или медицинска бележка.

Дължимите такси за допълнителните дейности ще се заплащат при нормализиране на обстановката.

Бъдете здрави!

Пазете себе си и семействата си!

От Ръководството на ДГ №57

Важно!!!

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство „Бит и техника“ предоставя за децата от всички възрастови групи в детските градини безплатен достъп до пълните електронни варианти на познавателните книжки с всички мултимедийни приложения. Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп. За използване на електронните издания за определена възрастова група, моля, проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com

От екипа на издателство „Бит и техника“ Валентин Ананиев, управител на изд. „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД гр. Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101 тел.: 052/36 32 74 моб.: 0882/ 829 135; 0884/ 053 690; 0888/ 502 278; 0888/ 502 279 registrazii@ bititechnika.com office@ bititechnika.com,

www.bititechnika.com

Добре дошли в ДГ 57 „Хосе Марти“

 • ДГ № 57 “ Хосе Марти “ е построена през 1980 година и носи името на един от най-обичаните испански поети и модернисти.
 • Намира се в гр.София, жк: Люлин – 5-и микрорайон , ул.“ 501″ №1.
  Сградата е на три етажа и е разположена сред обширен, богато озеленен двор и обновени спортни площадки.
 • Формирани са седем възрастови групи в които са разпределени деца от 3 до 7 годишна възраст.
  Детската градина разполага с просторни и светли занимални,физкултурен и музикален салон,работещ плувен басейн.

kid_playing

Коледна украса

Обявления

Заповед за определяне броя на членовете на ОС

Заповед за определяне лице водещо протокола на ОС

Заповед за определяне поименния състав на ОС

Протокол №1 от заседание на Обществен съвет

„Кукерите-силата да прогоним злите духове“

През месец януари 2020 година, децата от ДГ №57 „Хосе Марти“ се запознаха с тайните на народния живот- обичаите и обредите, които започват от връх Новата година. Един от обичаните и до днес обредни ритуали са кукерските игри.

Децата заедно със своите родители изработиха кукерски маски. Всеки прояви творчество и въображение в направата им, за да може маската да изпълни своята мисия- да се изгонят злите духове.

Г-жа Росица Тодорова, учител по музика, подготви кукерска група. Водена от възрастен кукер малките кукери с хлопки на кръста, с маски обходиха детската градина да прогонят злите сили, да са здрави всички, да станат по-добри и да бъдат благословени с пожеланията им.