Игри
Игрите са най-добрата възможност за децата, да направят първите си крачки към успеха в училище и да развият своите качества.
Образование
Допълнителни образователни дейности – английски език, плуване, детски футбол, художествена гимнастика, модерни танци, народни танци, приложно изкуство.
Обучение
Използване на интерактивни форми и методи във възпитателно образователния процес.

Добре дошли в ДГ 57 „Хосе Марти“

 • ДГ № 57 “ Хосе Марти “ е построена през 1980 година и носи името на един от най-обичаните испански поети и модернисти.
 • Намира се в гр.София, жк: Люлин – 5-и микрорайон , ул.“ 501″ №1.
  Сградата е на три етажа и е разположена сред обширен, богато озеленен двор и обновени спортни площадки.
 • Формирани са седем възрастови групи в които са разпределени деца от 3 до 7 годишна възраст.
  Детската градина разполага с просторни и светли занимални,физкултурен и музикален салон,работещ плувен басейн.

kid_playing

Новини

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

–          – При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Протокол

Протокол за проведено заседание към обществен съвет на 10.07.2020г. Протоколо №3: ТУК

Протокол за проведено заседание към обществен съвет на 10.07.2020г. Протоколо №4: ТУК

Протокол от ДОД: ТУК

Заповед ДОД: ТУК

Важно

Вътрешни правила за дейността на детска градина №57 „Хосе Марти“ в инзвънредна епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19

Прочетете правилата: ТУК

Изтеглете декларация родител: ТУК

Информация за  записване на класираните деца на 18.05.2020 год.

Записването на класираните  деца от първо класиране ще се извършва от 8.30 ч. до 14.00 ч. . Влизането в сградата на детското заведение ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

18.05.2020 год. – 29.05.2020 год.

За допълнителна информация тел. 02 8253820; 02 8253785

Директор: Емилия Караиванова

Плащане на такси

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и създаване на условия за опазване живота и здравето на всички, Ви уведомяваме, че в ДГ №57 „Хосе Марти“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път.

Реквизитите за плащането са:

Банкова сметка:

 • IBAN: BG58SOMB91303143378500,
 • BIC: SOMBBGSF
 • Общинска банка АД
 • ДГ №57 „Хосе Марти”, гр.София, Булстат: 000666486

Платежният документ трябва да съдържа: ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО, ГРУПА И МЕСЕЦ, ЗА КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ТАКСАТА. Родителите е необходимо стриктно да изписват и превеждат сумата към детското заведение, за да не се получава надплатена сума или по-малко платена.

Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu

 • За контакт: тел.:0889310085 или cdg57@abv.bg

Срокът за заплащане на таксите е удължен до нормализиране на обстановката в страната.

Извиняването на отсъствията на децата по време на извънредното положение ще става служебно! Не е необходимо да идвате до детската градина, за да подавате заявление или медицинска бележка.

Дължимите такси за допълнителните дейности ще се заплащат при нормализиране на обстановката.

Бъдете здрави!

Пазете себе си и семействата си!

От Ръководството на ДГ №57

Важно!!!

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство „Бит и техника“ предоставя за децата от всички възрастови групи в детските градини безплатен достъп до пълните електронни варианти на познавателните книжки с всички мултимедийни приложения. Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп. За използване на електронните издания за определена възрастова група, моля, проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com

От екипа на издателство „Бит и техника“ Валентин Ананиев, управител на изд. „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД гр. Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101 тел.: 052/36 32 74 моб.: 0882/ 829 135; 0884/ 053 690; 0888/ 502 278; 0888/ 502 279 registrazii@ bititechnika.com office@ bititechnika.com,

www.bititechnika.com

Коледна украса

Обявления

Заповед за определяне броя на членовете на ОС

Заповед за определяне лице водещо протокола на ОС

Заповед за определяне поименния състав на ОС

Протокол №1 от заседание на Обществен съвет

„Кукерите-силата да прогоним злите духове“

През месец януари 2020 година, децата от ДГ №57 „Хосе Марти“ се запознаха с тайните на народния живот- обичаите и обредите, които започват от връх Новата година. Един от обичаните и до днес обредни ритуали са кукерските игри.

Децата заедно със своите родители изработиха кукерски маски. Всеки прояви творчество и въображение в направата им, за да може маската да изпълни своята мисия- да се изгонят злите духове.

Г-жа Росица Тодорова, учител по музика, подготви кукерска група. Водена от възрастен кукер малките кукери с хлопки на кръста, с маски обходиха детската градина да прогонят злите сили, да са здрави всички, да станат по-добри и да бъдат благословени с пожеланията им.