Отчет за бюджета

2024
Бюджет 2024 - ВИЖ

Отчет на бюджета за първо тримесечие 2024 - ВИЖ

Отчет на бюджета за второ тримесечие 2024 - ВИЖ

Отчет на бюджета за трето тримесечие 2024 - ВИЖ

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие 2024 - ВИЖ

2023
Бюджет 2023 - ВИЖ

Отчет на бюджета за първо тримесечие 2023 - ВИЖ

Отчет на бюджета за второ тримесечие 2023 - ВИЖ

Отчет на бюджета за трето тримесечие 2023 - ВИЖ

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие 2023 - ВИЖ

2022
Бюджет 2022 - ВИЖ

Отчет на бюджета за първо тримесечие 2022 - ВИЖ

Отчет на бюджета за второ тримесечие 2022 - ВИЖ

Отчет на бюджета за трето тримесечие 2022 - ВИЖ

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие 2022 - ВИЖ

2021
Бюджет 2021 - ВИЖ

Отчет на бюджета за първо тримесечие 2021 - ВИЖ

Отчет на бюджета за второ тримесечие 2021 - ВИЖ

Отчет на бюджета за трето тримесечие 2021 - ВИЖ

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие 2021 - ВИЖ
2020
Бюджет 2020 - ВИЖ

Отчет на бюджета за първо тримесечие 2020 - ВИЖ

Отчет на бюджета за второ тримесечие 2020 - ВИЖ

Отчет на бюджета за трето тримесечие 2020 - ВИЖ

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие 2020 - ВИЖ
2019
Бюджет 2019 - ВИЖ

Отчет на бюджета за първо тримесечие 2019 - ВИЖ

Отчет на бюджета за второ тримесечие 2019 - ВИЖ

Отчет на бюджета за трето тримесечие 2019 - ВИЖ

Отчет на бюджета за четвъртотримесечие 2019 - ВИЖ

X