Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

content-image-pencil-writes-alphabets

Протоколи от Заседания

2023-2024
2022-2023
Искане за свикване на ОС - ВИЖ

Протокол №2 ДОД - ВИЖ

Заповед победител-ДОД-2023 г. - ВИЖ
2021-2022
Протокол №1 за проведено заседание на обществен съвет 2021-2022 - ВИЖ

Протокол №2 за проведено заседание на обществен съвет 2021-2022 - ВИЖ

Протокол №3 от заседание на ОС уч.2021-2022 г. - ВИЖ
2020-2021
Отчет за дейността на обществения съвет 2020-2021 - ВИЖ
X