Проект „Земята е наш общ дом“ на дирекция „ПИСТ“,

ДГ №57 „Хосе Марти“ участва в проект „Земята е наш общ дом“ на дирекция „ПИСТ“, Столична община- 2019 г., с източник на финансиране  „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта“.   

     Отговорността към съдбата на природата се възпитава, а детството е най-подходящо начало за трайно възпитаване на отговорност към околната среда. Екологичният ангажимент на гражданина започва от най-ранна възраст, а неговото осмисляне и развитие е отглеждано с любов от работещите в детското заведение.

     Бяха реализирани  инициативи в различни ателиета: засаждане на цветя; изработване на предмети от различни материали; работа с грънчарско колело и изработване на предмети от глина; спортен празник; модно ревю.