Обучение

Кои сме ние

Нашият екип се състои от амбициозни и квалифицирани преподаватели ,помощник възпитатели и специализирани медицинскии лица.

Интересите ни са насочени към осигуряване на оптимални условия за физическо,духовно и социално развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст в съответствие с новите тенденции за развитие на Европейското и световно образование.

ДГ №57 „Хосе Марти“ работи по следните ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ,одобрени от МОН и съобразени с  ДОС.

Нашият ден

 • 7.00 – 8.15 Прием
 • 8.15 – 8.30 Сутрешна гимнастика, подвижни игри;
 • 8.30 – 9.00 Закуска;
 • 9.00 – 10.00 Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
 • 10.00-10.30 Втора закуска
 • 10.30 – 11.30 Свободни игри, индивидуални занимания и допълнително избрани дейности.
 • 11.30 – 12.45 Обяд и подготовка за следобедна почивка;
 • 13.00 – 15.00 Следобеден сън;
 • 15.00 – 15.30 Тоалет, подвижни игри и следобедна закуска;
 • 15.30 – 16.30 Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
 • 16.30 – 18:30 Свободни игри, индивидуални занимания, изпращане, контакти с родителите.

Акценти

Прилагане на педагогически образователни техники

.

Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата от 5 годишна възраст
Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и деца със СОП
Запознаване с културни и национални ценности
Използване на индивидуална и групова форма на работа
Организиране на обучение за действия при бедствия, аварии и катастрофи
Организиране на обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина
Осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина
Обратна връзка със семейството

.

Допълнителни образователни дейности

Допълнителните образователни дейности в детската градина могат да бъдат избирани според интересите на детето и включват:

Английски език
Децата в тази възраст много лесно учат чужд език,а както всички знаем чуждият език е отворена врата към целия свят.Децата се обучават по специална програма съобразена с възрастовата категория, от квалифицирани преподаватели.

Плуване
Това е спортът който в най- голяма степен развива хармонично скелета и мускулния апарат на децата и съдейства за по-изразения им и правилен растеж. Спомага за укрепването на имунната система, развива гъвкавост, координация и издръжливост.Часовете по плуване се провеждат в басейна на градината от треньор по плуване.

Детски футбол
Любимата игра на момчетата , а както се оказва напоселдък все повече навлиза и като момичешки спорт.Спомага за физическото развитие на децата и ги учи на екипност.Часовете по футбол се провеждат във оборудвания за целта физкултурен салон на градината като и в двора на градината,ако метеорологичните условия позволяват от квалифициран специалист.

Приложно изкуство
Това е изкуство , което е функционално, но и естетически издържано по своята същност.Приложното изкуство спомага за усъвършенстване на финната моторика на децата и тяхното емоционално развитие.Часовете се провеждат в специално пригодено ателие от квалифициран преподавател.

Модерни танци
Танците са чудесно, забавно и здравословно занимание за всички деца. Запознаването на децата с танците в ранна възраст ще развие любов към изкуството, танца и естетиката, ще усили усещането за ритъм и движение, ще възпита полезни навици за двигателна култура, здравословен начин на живот, социализация и дисциплина.Часовете в тази дисциплина се провеждат в музикалния салон на градината от преподавател по спортни,модерни и латино-американски танци.

Народни танци
Народният танц е част от магията на българския бит и култура , той е сила за духа , гони умората и напрежението. Танцът генерира положителна енергия и ни освобождава от натрупаното напрежение и дискомфорт. Часовете по народни танци се провеждат в музикалния салон на градината от хореограф.