Обществен съвет

Заповед победител-ДОД-2023 г.

Заповед ДОД – ТУК

Протокол №1 ДОД – ТУК

Протокол №2 ДОД – ТУК

 

Искане за свикване на ОС ТУК

Протокол №3 от заседание на ОС уч.2021-2022 г. ТУК

 

Протокол №1 за проведено заседание на обществен съвет 2021-2022 ТУК

Протокол №2 за проведено заседание на обществен съвет 2021-2022 ТУК

Отчет за дейността на обществения съвет 2020-2021 ТУК