Допълнителни образователни дейности

Допълнителните образователни дейности в детската градина могат да бъдат избирани според интересите на детето и включват:
Обучение по чужд език

Английски език

Децата в тази възраст много лесно учат чужд език,а както всички знаем чуждият език е отворена врата към целия свят.Децата се обучават по специална програма съобразена с възрастовата категория, от квалифицирани преподаватели.

Всяка сряда : 9.00 до 12.00

cycle-play
Арт

Приложно изкуство

Това е изкуство , което е функционално, но и естетически издържано по своята същност.Приложното изкуство спомага за усъвършенстване на финната моторика на децата и тяхното емоционално развитие.Часовете се провеждат в специално пригодено ателие от квалифициран преподавате

Всяка сряда : 9.00 до 12.00

Спорт

Детски футбол

Любимата игра на момчетата , а както се оказва напоселдък все повече навлиза и като момичешки спорт.Спомага за физическото развитие на децата и ги учи на екипност.Часовете по футбол се провеждат във оборудвания за целта физкултурен салон на градината като и в двора на градината,ако метеорологичните условия позволяват от квалифициран специалист.

Всяка сряда : 9.00 до 12.00

serv_1
Танци

Народни танци

Народният танц е част от магията на българския бит и култура , той е сила за духа , гони умората и напрежението. Танцът генерира положителна енергия и ни освобождава от натрупаното напрежение и дискомфорт. Часовете по народни танци се провеждат в музикалния салон на градината от хореограф.

Всяка сряда : 9.00 до 12.00

X